Jānis Priede

Drukāt Drukāt | Jautā ārstam
February 28, 2013

labdien.tika gūta sēklinieka trauma., laikam ejot ir pagājuši vairāki gadi.pie ārsta netika iets.jo tika dzīvots ar cerību ka pāries. bet nu sāpes nav mazinājušās., un satraukums ar katru dienu lielāks. bail iet pie urologa., jo uztrauc diagnoze kāda tiks noteikta. ko darīt?

 

Lābdien, Jāni!

Lūdzu dodies pie urologa uz vizīti, jo novēlota ārstēšana var radīt sarežģījumus trupmākās dzīves laikā

Atbildi sagatavoja dr. Māris Arājs.