Privātuma politika

| Jautā ārstam

Teva farmakovigilances privātuma politika

Šajā dokumentā izmantotās definīcijas

Blakusparādība – nevēlama, neplānota vai kaitīga reakcija, kas rodas lietojot Teva zāles.

Personas dati – informācija, kas attiecas uz jebkuru dzīvu, identificējamu indivīdu (piemēram, Jums, Jūsu ārstu vai ģimenes locekli).

TevaTeva Pharmaceutical Industries Ltd. vai ar šo kompāniju saistītie uzņēmumi (vai abi), šī dokumenta ietvaros lietots arī kā „mēs”, „mums” un „mūsu”.

Teva un Jūsu privātums

Pacientu drošība uzņēmumam ir ārkārtīgi svarīga un mēs nopietni attiecamies pret visu mūsu produktu drošu lietošanu. Lai iegūtu vairāk informācijas un to pārbaudītu, atbildētu uz jautājumiem vai nosūtītu pieprasīto informāciju, Teva darbiniekiem jāsazinās ar cilvēkiem, kuri kontaktējušies ar uzņēmumu saistībā ar mūsu produktiem. Šajā dokumentā aprakstīts, kā mēs iegūstam un izmantojam Jūsu personas datus, lai spētu pildīt savu pienākumu uzraudzīt visu medikamentu, ko esam laiduši apgrozībā vai ar kuriem tiek veikti klīniskie pētījumi, drošumu (tas ir mūsu pienākums farmakovigilances uzraudzības jomā).

Šīs privātuma politikas piemērošanas joma

Šī privātuma politika attiecas uz informāciju, ko mēs iegūstam no Jums elektroniski, pa tālruni, faksu, e-pastu vai pastu, vai kā tiesiskā regulējuma, kas attiecas uz ziņošanu par zāļu izraisītām blakusparādībām, sastāvdaļu. Šis regulējums piemērojams arī uzņēmumam Teva. Šo Jūsu informāciju mēs varam iegūt arī no īpašajām blakusparādību ziņošanas veidlapām, ko esat nosūtījuši Teva piederošā vai kontrolētā tīmekļa vietnē.

Ja Jūs esat pacients, informāciju par Jums mēs varam būt saņēmuši arī no trešajām personām, kuras ziņojušas par zāļu blakusparādībām, kas Jums radušās. Šādas trešās personas var būt veselības aprūpes speciālisti, juristi, radinieki vai citi sabiedrības locekļi.

Iegūtā informācija un tās iegūšanas mērķis

Lai nodrošinātu farmakovigilances sistēmas efekīvu funkcionēšanu un mērķu izpildi, Teva juridiskais pienākums ir iegūt specifisku informāciju. Tālāk ir precizēts, uz kādu informāciju tas attiecas.

Pacienti (ziņojuma subjekts)

Mēs iegūstam Jūsu personas datus, kad Jūs vai trešā persona sniedz mums informāciju par Jums saistībā ar zāļu blakusparādībām, kas radušās Jums vai kādam citam. Ja informējat par blakusparādībām, kas radušās Jums pašam, lūdzam skatīt arī sadaļu „Ziņotāji”.

Farmakovigilances tiesiskais regulējums nosaka to, ka mums jāiegūst detalizēta informācija par katru blakusparādību, par ko mums ziņots. Tas ļauj izvērtēt katru gadījumu un salīdzināt to ar citām blakusparādībām, kas saistītas ar konkrēto zāļu lietošanu. Personas dati, ko drīkstam iegūt par Jums, kad esat medikamentu blakusparādību ziņojuma subjekts, ir:

 • vārds vai iniciāļi,
 • vecums un dzimšanas datums,
 • dzimums,
 • ķermeņa masa un garums,
 • informācija par zālēm, kas izraisīja blakusparādību, tai skaitā lietoto vai parakstīto devu, zāļu lietošanas vai parakstīšanas iemeslu un jebkuras sekojošas izmaiņas Jūsu ikdienas režīmā,
 • informācija par citām zālēm vai produktiem, ko lietojat vai lietojāt blakusparādības novērošanas laikā, tai skaitā šo līdzekļu lietoto vai parakstīto devu, lietošanas ilgumu, iemeslu un jebkuras sekojošās izmaiņas Jūsu režīmā,
 • informācija par blakusparādību, kas Jums radās, un par ārstēšanu tās novēršanai, kā arī par jebkuru blakusparādības ilgtermiņa ietekmi uz jūsu veselību,
 • cita medicīniska informācija, ko ziņotājs šajā kontekstā uzskata par būtisku, tai skaitā laboratorisko izmeklējumu rezultāti, zāļu lietošanas vēsture un pacienta slimības vēsture.

Atbilstoši likumdošanai daļa šīs informācijas tiek uzskatīta par sensitīviem personas datiem. Sensitīvi personas dati ir jebkura informāciju par Jūsu:

 • veselību,
 • etnisko piederību,
 • reliģiju,
 • seksuālo dzīvi.

Šo informāciju apstrādā tikai tad, ja tas ir svarīgi un nepieciešams pienācīgi dokumentēt Jūsu reakciju uz zālēm, un ja tas nepieciešams farmakovigilances prasību izpildei. Šīs prasības ir noteiktas, lai ļautu mums un kompetentām farmakovigilances uzraudzības iestādēm konstatēt, pārvaldīt un novērst šādu nevēlamu blakusparādību rašanos nākotnē.

Ziņotāji

Mēs iegūstam informāciju par Jums, kad Jūs mums to sniedzat saistībā ar ziņojumu par zāļu izraisītu blakusparādību. Atbilstoši farmakovigilances tiesiskajam regulējumam mums jānodrošina, ka blakusparādību rašanās gadījumi ir izsekojami un dati par tiem pieejami turpmākām pārbaudēm. Tāpēc mums jāsaglabā pietiekami daudz informācijas par ziņotājiem, lai varētu ar Jums sazināties pēc ziņojuma saņemšanas. Personas dati, ko drīkstam apkopot, kad Jūs ziņojat par blakusparādību, ir:

 • vārds,
 • kontaktinformācija (piemēram, Jūsu adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs vai faksa numurs),
 • profesija (pamatojoties uz prognozējamo medicīnas zināšanu līmeni, šī informācija var palīdzēt uzdot Jums jautājumus par radušos blakusparādību),
 • saistība ar ziņojuma subjektu.

Ja vienlaikus esat ziņotājs un ziņojuma subjekts, šo informāciju var apvienot ar informāciju, ko sniedzat par novēroto reakciju. Tomēr informācija par pacientiem, radiniekiem vai citiem ziņotājiem, kas nav veselības aprūpes speciālisti, netiek iekļauta Teva Globālajā farmakovigilances datubāzē (Teva’s Global PhV Database) (skatīt tālāk).

Kā mēs izmantojam informāciju par Jums

Farmakovigilances sistēmas prasību izpildes ietvaros mēs varam izmantot un dalīties ar informāciju par Jums, lai:

 • izpētītu blakusparādību,
 • sazinātos ar Jums un iegūtu vairāk informācijas par ziņoto blakusparādību,
 • salīdzinātu sniegto informāciju par blakusparādību ar informāciju no citiem saņemtajiem blakusparādību ziņojumiem un tādējādi analizētu produkta sērijas vai aktīvās vielas, vai kopumā Teva produkta drošumu,
 • sniegtu obligātos ziņojumus valsts kompetentajām iestādēm vai ES EudraVigilance datubāzei, lai tās paralēli ziņojumiem no citiem avotiem varētu analizēt produktu sērijas, patentbrīvo zāļu, aktīvās vielas, vai kopumā Teva produkta drošumu.

Farmakovigilances uzraudzības nolūkā iegūtos personas datus var nodot arī trešajām personām, ja kāds no mūsu produktiem tiek pārdots, piešķirts vai nodots citam zāļu reģistrācijas īpašniekam; šādos gadījumos mēs pieprasītu, lai pircējs, pilnvarotais vai pārņēmējs izturētos pret personas datiem saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem.

Mēs varētu nodot personas datus citām farmācijas kompānijām arī gadījumos, kad tās ir mūsu sadarbības partneri zāļu izplatīšanā vai cita veida līgumattiecībās, jo šādu drošuma informācijas apmaiņu nosaka farmakovigilances pienākumi.

Mēs arī koplietojam informāciju ar valsts un Eiropas kompetentajām iestādēm saskaņā ar farmakovigilances tiesisko regulējumu. Mums nav iespējams kontrolēt to, kā šīs iestādes izmanto Jūsu datus.

Globālā farmakovigilances datubāze

Tā kā atbilstoši farmakovigilances prasībām mūsu pienākums ir pārbaudīt tendences ziņojumos no visām valstīm, kur tiek izplatīti Teva produkti, analīzi veic starptautiska medikamentu drošuma jomā augsti kvalificētu ārstu grupa. Lai izpildītu šīs prasības, mēs, izmantojot Teva Globālo farmakovigilances datubāzi, Teva ietvaros globālā līmenī dalāmies ar informāciju, kas sniegta kā daļa no ziņojuma par konstatēto blakusparādību. Šī datubāze ir arī platforma, caur kuru Teva augšupielādē ziņojumus par blakusparādībām EudraVigilance datubāzē. Šajā datubāzē var augšupielādēt visu informāciju par pacientiem, kas iekļauta sadaļā „Pacienti (ziņojuma subjekts)”. Var iekļaut arī visus laukus no sadaļas „Ziņotāji”, ja vien ziņotājs ir veselības aprūpes speciālists.

Kā mēs glabājam informāciju un Jūsu tiesības informācijas drošuma aspektā

Tā kā pacientu drošība ir tik svarīga, mēs saglabājam visu par Jums iegūto informāciju, kas iekļauta Jūsu ziņojumā par blakusparādību, lai nodrošinātu iespēju ilgtermiņā pienācīgi novērtēt mūsu produktu drošumu. Sazinoties ar Teva farmakovigilances speciālistiem pa e-pastu reaction@teva.lv, Jūs jebkurā laikā varat piekļūt savai informācijai un to labot. Juridisku iemeslu dēļ mēs nedrīkstam dzēst informāciju, kas iegūta kā daļa no ziņojuma par blakusparādību, ja vien tā nav neprecīza. Pirms akceptējam jebkuru pieprasījumu piekļuvei jūsu datiem vai to labošanai, mēs varam arī pieprasīt no Jums pienācīgu identifikācijas apliecinājumu. Jūsu datu piekļuves vai labošanas tiesības var būt ierobežotas saskaņā ar atbilstošo likumdošanu.

Drošība

Teva veic atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek nejauši pazaudēti un tiek pasargāti no neautorizētas pieslēgšanās, izmantošanas, mainīšanas vai atklāšanas. Datus droši pārsūta, izmantojot SSL šifru, un tos glabā, izmantojot drošu serveri. Papildus mēs veicam citus informācijas drošības pasākumus, to skaitā piekļuves kontroli, stingru fiziskās drošības un pārdomātu informācijas ieguves, glabāšanas un apstrādes praksi.

Starptautiskā pārsūtīšana

Visas Teva farmakovigilances datubāzes, ieskaitot Globālo farmakovigilances datubāzi, uztur Izraēlā. Tās administrē un pastāvīgi atbalsta farmakovigilances profesionālās IT komandas Izraēlā, Vācijā un ASV. Datu ievadei, administrēšanai un tīrīšanai attiecībā uz ierobežotu farmakovigilances datubāzes daļu Teva izmanto arī Accenture Services Private Limited pakalpojumus Indijā.

Informāciju par pacientu var pārsūtīt visā pasaulē kā daļu no mūsu Globālās farmakovigilances datubāzes (skatīt iepriekš).

Šī informācijas pārsūtīšana var nozīmēt pārsūtīšanu no Jūsu valsts uz valstīm, kas Jūsu valsts vai Eiropas tiesiskā regulējuma izpratnē personas datu aizsardzību neveic pienācīgā līmenī. Tomēr Teva veic attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu datu adekvātu aizsardzību gadījumos, kad tie tiek pārsūtīti uz šādām valstīm. Kamēr dati atrodas Teva sistēmās, šajā privātuma politikā aprakstītie drošības pasākumi vienmēr būs spēkā, un gadījumos, kad dati tiek apstrādāti citu personu sistēmās, Teva nodrošina, ka ar šādām personām pastāv vienošanās, ka šīm trešajām personām arī ir veikti adekvāti drošības pasākumi.

Izmaiņas šajā privātuma politikā

Ja izlemsim pēc būtības veikt izmaiņas šajā privātuma politikā, mēs par to informēsim, ievietojot pamanāmu paziņojumu mūsu tīmekļa vietnē.

Kontaktinformācija

Jūsu dati tiek nosūtīti Teva un tie tiek uzturēti un glabāti datubāzēs uz serveriem, kas atrodas Izraēlā un kas pieder un ko apsaimnieko Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Izraēlas uzņēmums ar ierobežotu atbildību, kura galvenā mītne atrodas:

5 Basel Street

PO Box 3190

PetachTikva 49131

Israel (Izraēla)

Ja Jums rodas jautājumi vai bažas par šo privātuma politiku, lūdzam rakstīt mums uz e-pasta adresi reaction@teva.lv

Mēs centīsimies nekavējoties atbildēt uz jūsu jautājumu vai atrisināt jūsu problēmu.