Olfen™ – pret reimatiskām un traumatiskām sāpēm

September 20, 2012
Olfen™ – pret reimatiskām un traumatiskām sāpēm
plāksteris gels

Olfen™ 1% gels

Laba palīdzība pacientiem reimatiska vai traumatiska rakstura lokālu sāpju gadījumā

• 1% hidrofīlais gels ļauj aktīvai vielai ātri un efektīvi iziet cauri ādai
• ārstēšana notiek tieši tajā vietā, kur tas ir nepieciešams
• ātri uzsūcas un remdē sāpes
• veiksmīgi ārstē iekaisumu
• atvēsinošs efekts (augsta izopropilspirta koncentrācija)
• neatstāj traipus uz drēbēm


Indikācijas:
• reimatisma skarto locītavu, cīpslu un muskuļu (artrozes, muskuļu reimatisms, locītavu somiņu iekaisums, sāpīgs stīvums pleca locītavās, cīpslu maksts iekaisums) terapija
• traumu radīto sāpju un tūskas terapija pēc locītavu traumām, sastiepumiem, izmežģījumiem, sasitumiem

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai
Aicinām konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Bezrecepšu medikaments.
Pievienotās saites:

• »Zāļu lietošanas instrukcija

Olfen™ 1% gels

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Olfen 1% gels

Diklofenaka nātrijs (Diclofenacum natricum)

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Olfen 1% gels rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.
– Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
– Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
– Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 14 dienām, Jums jāsazinās ar savu ārstu.
– Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Olfen 1% gels un kādam nolūkam to lieto?
2. Pirms Olfen 1% gels lietošanas
3. Kā lietot Olfen 1% gelu?
4. Iespējamās blakusparādības
5 Kā uzglabāt Olfen 1% gels?
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR OLFEN 1% GELSUN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO?

Olfen 1% gelam piemīt sāpju mazinošas un pretiekaisuma īpašības.
Olfen 1% gelu lieto, lai mazinātu akūtas sāpes un pietūkumu traumētajās locītavās un apkārtējos audos.

2. PIRMS OLFEN 1% GELA LIETOŠANAS

Nelietojiet Olfen 1% gelu šādos gadījumos:
– ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret diklofenaka nātriju vai palīgvielām nātrija bisulfītu (E 223), izopropanolu vai kādu citu no Olfen 1% gela sastāvdaļām;
– Ja Jums jebkad ir bijusi paaugstināta jutība pret citiem pretiekaisuma līdzekļiem (acetilsalicilskābi (aspirīnu) vai citiem nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem) vai alerģiska reakcija pēc šo līdzekļu lietošanas, kas izpaužas kā grūtības elpot, akūtas iesnas vai izsitumi uz ādas;
– grūtniecības pēdējos trīs mēnešos. Lūdzu, skatīt sadaļu „Grūtniecība un zīdīšanas periods”.
Īpaša piesardzība, lietojot Olfen 1% gelu, nepieciešama šādos gadījumos
– ja Jums ir vai jebkad bijusi kuņģa vai divpadsmit pirkstu zarnas čūla, aknu vai nieru darbības traucējumi, tendence uz asiņošanu vai iekaisīga zarnu slimība;
– ja Jums kādreiz ir bijusi bronhiālā astma vai kādas citas alerģijas.
Olfen 1% gelu nedrīkst lietot uz vaļējām brūcēm vai ekzēmas skartas ādas.
Šīs zāles nedrīkst nonākt acīs un uz gļotādām. Ja tas ir noticis, nekavējoties izskalojiet acis ar tīru ūdeni un informējiet ārstu.
Olfen 1% gelu bez ārsta konsultācijas nav ieteicams lietot ilgstoši vai uz plašiem ādas rajoniem.
Olfen 1% gelu nedrīkst lietot zem slēgtiem, gaisu necaurlaidīgiem pārsējiem.
Ārstēšanas laikā ieteicams izvairīties no uzturēšanās saulē, jo zāles var izraisīt pastiprinātu ādas jutību pret saules stariem.
Citu zāļu lietošana
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.
Vienlaicīgi lietojot acetilsalicilskābi (aspirīnu) vai citus nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus ar Olfen 1% gelu var palielināties blakusparādību sastopamība.
Grūtniecība un zīdīšanas periods
Pirms jebkuru zāļu lietošanas vaicājiet padomu ārstam vai farmaceitam.
Šīs zāles nedrīkst lietot sievietes pēdējos trīs grūtniecības mēnešus. Pirmajos sešos grūtniecības mēnešos šīs zāles jālieto piesardzīgi un, ja tas ir patiešām nepieciešams.
Diklofenaka nātrijs var nonākt mātes pienā. Tāpēc bērna zīdīšanas periodā neiesaka lietot Olfen 1% gelu. Sievietes, kuras zīda bērnu to nedrīkst lietot krūšu rajonā.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Maz ticams, ka pēc Olfen 1% gela lietošanas Jums reibs galva vai būsiet miegains. Tomēr, ja Jums reibst galva vai jūtaties miegains, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus.

3. KĀ LIETOT OLFEN 1% GELU?

Vienmēr lietojiet Olfen 1% gelu tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ieteicamā deva ir
Pieaugušie
Olfen 1% gels
Atkarībā no ārstējamās ķermeņa virsmas laukuma 2-4 g gela (1-2 pilni pirkstu gali) uzziest un izlīdzināt uz ādas (neierīvējot) 3-4 reizes dienā.
Dienas deva nedrīkst pārsniegt 15 g gela.
Gelu nedrīkst norīt.
Gados vecāki cilvēki
Lietošana ir tāda pati kā pieaugušajiem.
Bērni
Līdz šim Olfen 1% gela lietošana un drošība bērniem nav pārbaudīta.
Stingri ievērojiet devas, kas norādītas lietošanas instrukcijā vai kā nozīmējis ārsts. Ja Jums šķiet, ka zāļu iedarbība ir par vāju vai par stipru, konsultējieties ar savu ārstu vai ar farmaceitu.
Bez ārsta norādījuma zāles nelietot ilgāk par 2 nedēļām.
Ja esat lietojis Olfen 1% gelu vairāk nekā noteikts
Ja esat lietojis zāles vairāk nekā vajadzēja, noslaukiet lieko Olfen 1% gelu ar salveti.
Ja esat norijis gelu, nekavējoties informējiet ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu. Paņemiet līdzi zāļu tūbiņu un šo lietošanas instrukciju.
Ja esat aizmirsis lietot Olfen 1% gelu
Lietojiet gelu, tiklīdz atceraties, bet nelietojiet vairāk par ieteicamo devu. Pēc tam lietojiet gelu kā iepriekš.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, arī Olfen 1% gels var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Lai raksturotu blakusparādību rašanās biežumu, tiek lietots šāds blakusparādību biežuma iedalījums
Ļoti bieži: novēro vairāk kā 1 no 10 lietotājiem
Bieži: novēro 1 līdz 10 no 100 lietotājiem
Retāk: novēro 1 līdz 10 no 1000 lietotājiem
Reti: novēro 1 līdz 10 no 10 000 lietotājiem
Ļoti reti: novēro mazāk kā 1 no 10 000 lietotājiem
Nav zināms: no pieejamajiem datiem biežumu nav iespējams noteikt.
Bieži: apsārtums, ekzēma, izsitumi, dermatīts (ieskaitot kontaktdermatītu), ādas pietūkums, nieze, dedzināšanas sajūta.
Reti: jutīgiem pacientiem ārstētā ādas virsma var pietūkt vai uz tās parādīties čulgas (Bullozs dermatīts).
Ļoti reti: smaga ekzēma, pustulāri izsitumi, astmas lēkme, pastiprināts jutīgums pret sauli, alerģiskas reakcijas, piemēram, sēcoša elpošana, aizdusa un sejas tūska.
Ja ārstēšanas laikā parādās kāda no turpmāk norādītām blakusparādībām – izteikti ādas izsitumi, sēcoša elpošana, aizdusa, sejas tūska, pārtrauciet Olfen 1% gela lietošanu un nekavējoties informējiet par to ārstu:
Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT OLFEN 1% GELU?

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „Derīgs līdz/ EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25o C.
Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
Šeit norādītā informācija ir ierobežota. Visu pārējo informāciju sniegs Jūsu ārsts vai farmaceits.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Olfen 1% gels satur?
1 g gela satur:
– aktīvā viela ir: dikolfenaka nātrijs. 1 g gela satur 10 mg diklofenaka nātrija.
– citas sastāvdaļas ir: pienskābe, di-izopropiladipāts, izopropilspirts, nātrija metabisulfīts (E 223), hidroksietilceluloze, hidroksipropilceluloze, attīrīts ūdens.
Olfen 1% gels ārējais izskats un iepakojums
Opalescējošs līdz nedaudz duļķains, bezkrāsains līdz gaiši dzeltens gels ar izopropanola smaržu. Olfen 1% gels ir pildīts alumīnija tūbiņās ar augsta blīvuma polietilēna korķīti, kam ir asums, lai varētu atvērt tūbiņu. Tūbiņā ir 50 g gela. Sekundārais iepakojums – kartona kastīte. Katrā kastītē 1 tūbiņa.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks
Mepha Lda.,
Lagoas Park, 2740-298 Porto Salvo, Portugāle.
Ražotājs, atbildīgais par sēriju izlaidi:
SIA Mepha Baltic, Rūpniecības iela 7, Rīga, LV-1010, Latvija.
Šī lietošanas instrukcija akceptēta: 03.03.2011