Olfen™ 1% gels

September 26, 2012

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Olfen 1% gels

(Diclofenacum natricum)

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Šīs zāles vienmēr jālieto tieši tā, kā noteikts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
 • Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.
 • Ja pēc 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtieties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Olfen 1% gels un kādam nolūkam to lieto
 2. Kas jāzina pirms Olfen 1% gela lietošanas
 3. Kā lietot Olfen 1% gelu
 4. Iespējamās blakusparādības
 5. Kā uzglabāt Olfen 1% gelu
 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
 1. Kas ir Olfen 1 % gels un kādam nolūkam to lieto

Olfen 1% gels ir zāles, kas samazina sāpes. Tas pieder nesteorīdo pretiekaisuma līdzekļu (NPL) grupai.

Olfen 1 % gelu lieto, lai mazinātu akūtas sāpes un pietūkumu traumētajās locītavās un apkārtējos audos, pieaugušajiem un pusaudžiem no 14 gadu vecuma.

 1. Kas jāzina pirms Olfen 1 % gela lietošanas

Nelietojiet Olfen 1% gelu

 • ja Jūs esat alerģisks pret diklofenaka nātriju, vai kādu citu no šo zāļu sastāvdaļām (skatīt 6. sadaļu);
 • ja Jūs esat alerģisks pret jebkuru citu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekli (NPL, piemēram, acetilsalicilskābi, ibuprofēnu ).
 •  ja Jums pēc acetilsalicilskābes vai citu NPL lietošanas bijusi astma, ādas pietūkums vai deguna pietūkums un kairinājums.
 • ja Jums ir aktīva peptiskā čūla;
 • pēdējos trīs grūtniecības mēnešos.
 • bērnem un pusaudžiem jaunākiem par 14 gadiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 • Pirms Olfen 1 % gela lietošanas pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam ja Jums ir vai ir bijusi bronhiālā astma vai alerģija. Jums var rasties bronhu muskuļu krampji (bronhu spazmas), kas izpaužas kā apgrūtināta elpošana.
 • Jums ir nieru, sirds vai aknu darbības traucējumi, vai Jums agrāk ir bijusi kuņģa čūla, zarnu iekaisums vai tendence uz asiņošanu.

SVARĪGI piesardzības pasākumi

 • Olfen 1 % gelu nevajadzētu lietot uz plašiem ādas rajoniem vai ilgstoši, jo palielinās blakusparādību rašanās iespējamība.
 • nelietojiet Olfen 1 % gelu ilgāk par 14 dienām pieaugušajiem un 7 dienām pusaudžiem bez ārsta konsultācijas,
 • ja Jūs novērojat ādas izsitumus, nekavējoties pārtrauciet ārstēšanu
 • nelietojiet gelu uz ievainotas ādas (piemēram, ādas nobrāzumi, iegriezumi, apdegumi), inficētas ādas vai ekzēmas.
 • nelietojiet un izvairieties no gela kontakta ar acīm un gļotādām (piemēram, muti, degunu, ģenitālijām). Ja gels nejauši iekļuvis acīs, nekavējoties izskalojiet acis ar tīru ūdeni un informējiet ārstu.
 • Gados vecākiem pacientiem Olfen 1 % gels jālieto ar piesardzību, jo biežāk novēro blakusparādības.

Olfen 1 % gelu lieto tikai uz ādas un to nedrīkst norīt.

Lai samazinātu ādas jutīguma pret gaismu rašanās risku, izvairieties no ārstētā ādas rajona nonākšanas saules un solārija staru ietekmē.

Olfen 1 % gelu var lietot zem  gaisu caurlaidīga pārsēja, bet  nevar zem gaisu necaurlaidīga pārsēja.

Bērni un pusaudži

Olfen 1 % gelu nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem jaunākiem par 14 gadiem.

Citas zāles un Olfen 1 % gels

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis, vai varētu lietot.

Ja Jūs lietojot citus līdzekļus sāpju un iekaisuma ārstēšanai (piemēram, acetilsalicilskābi/ citus NPL-pretsāpju līdzekļus, tādus kā ibuprofēnu) var būt palielināts blakusparādību risks.

Grūtniecība, zīdīšanas periods un fertilitāte

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat bērnu, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar  ārstu  vai farmaceitu.

Grūtniecība

Olfen 1 % gelu nevajadzētu lietot sievietēm, kuras plāno grūtniecību vai pirmajos sešos grūtniecības mēnešos, ja vien ārsts neuzskata to par vajadzīgu. Šādā gadījumā devai jābūt iespējami mazai un ārstēšanai pēc iespējas īsāku laiku.

Pēdējos trīs grūtniecības mēnešos Jūs nedrīkstat lietot  Olfen 1 % gelu, jo ir paaugstināts blakusparādību risks mātei un bērnam (skatīt „Nelietojiet Olfen 1 % gelu”).

Zīdīšanas periods

Neliels daudzums diklofenaka nonāk mātes pienā. Lietojot terapeitiskās devas, nav paredzamas nelabvēlīgas sekas zīdainim. Tomēr Olfen 1% gelu zīdīšanas periodā drīkst lietot tikai pēc ārsta vai farmaceita ieteikuma. Sievietes, kuras zīda bērnu to nedrīkst lietot krūšu rajonā, vai citur uz plašiem ādas rajoniem vai ilgstoši.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Olfen 1 % gels neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

 1. Kā lietot Olfen 1 % gelu

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā  vai kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Pieaugušie un pusaudži vecāki par 14 gadiem

Atkarībā no ārstējamās ķermeņa virsmas laukuma uzklāt 2-4 g gela (1-2 pilni pirkstu gali) 3-4 reizes dienā. Dienas deva nedrīkst pārsniegt 16 g gela.

Gels nav jāierīvē, maigi uzklājiet to uz ādas. Nomazgājiet rokas pēc gela lietošanas.

Gelu nedrīkst norīt.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Olfen 1% gels nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem jaunākiem par 14 gadiem, jo nav pietiekamu datu par efektivitāti un drošību bērniem un pusaudžiem.

Olfen 1 % gela lietošanas ilgums

Nelietojiet Olfen 1 % gelu ilgāk par 14 dienām pieaugušajiem un ilgāk ar 7 dienām pusaudžiem bez konsultācijas ar ārstu.

Jums jāsazinās ar ārstu, ja Jūsu veselības stāvoklis neuzlabojas vai pasliktinās pēc 7 dienām.

Ja Jums liekas, ka Olfen 1 % gela iedarbība ir pārāk stipra vai pārāk vāja, lūdzu, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat lietojis Olfen 1% gelu vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis zāles vairāk nekā vajadzēja, noslaukiet lieko Olfen 1% gelu ar salveti.

Ja esat norijis gelu, nekavējoties informējiet ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu. Paņemiet līdzi zāļu tūbiņu un šo lietošanas instrukciju.

Ja esat aizmirsis lietot Olfen 1% gelu

Lietojiet gelu, tiklīdz atceraties, bet nelietojiet vairāk par ieteicamo devu. Pēc tam lietojiet gelu kā iepriekš.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 1.  Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, arī šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Olfen 1 % gelu lieto uz plašiem ādas rajoniem vai ilgstoši, palielinās blakusparādību rašanās iespējamība.

Blakusparādību novērtēšanai tiek lietots sekojošas biežuma kategorijas:

Ļoti bieži: novēro vairāk kā 1 no 10 lietotājiem

Bieži: novēro 1 līdz 10 no 100 lietotājiem

Retāk: novēro 1 līdz 10 no 1000 lietotājiem

Reti: novēro 1 līdz 10 no 10 000 lietotājiem

Ļoti reti: novēro mazāk kā 1 no 10 000 lietotājiem

Nav zināms: no pieejamajiem datiem biežumu nav iespējams noteikt.

Bieži:

 • apsārtums,
 • ekzēma,
 • izsitumi,
 • ādas iekaisums (dermatīts, ieskaitot kontaktdermatītu),
 • ādas pietūkums,
 • nieze,
 • dedzināšanas sajūta.

Retāk:

 • anafilaktiskas reakcijas

Reti:

 • jutīgiem pacientiem ārstētā ādas virsma var pietūkt vai uz tās parādīties čulgas (Bullozs dermatīts).

Ļoti reti:

 • smaga ekzēma,
 • postulozi izsitumi,
 • astmas lēkme,
 • alerģiskas reakcijas, piemēram, sēcoša elpošana, aizdusa un sejas tūska,
 • pastiprināts jutīgums pret sauli.

Ja ārstēšanas laikā parādās kāda no turpmāk norādītām blakusparādībām, pārtrauciet Olfen 1% gela lietošanu un nekavējoties informējiet par to ārstu:

 • izteikti ādas izsitumi,
 • sēcoša elpošana,
 • aizdusa,
 • sejas tūska

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

 1. Kā uzglabāt Olfen 1% gelu

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „Derīgs līdz/ EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25o C.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 1. Iepakojuma saturs un cita informācija

1 g gela satur

 • aktīvā viela ir: dikolfenaka nātrijs. 1 g gela satur 10 mg diklofenaka nātrija.
 • citas sastāvdaļas ir: pienskābe, di-izopropiladipāts, izopropilspirts, nātrija metabisulfīts (E 223), hidroksietilceluloze, hidroksipropilceluloze, attīrīts ūdens.

Olfen 1% gels ārējais izskats un iepakojums

Opalescējošs līdz nedaudz duļķains, bezkrāsains līdz gaiši dzeltens gels ar izopropilspirta smaržu. Olfen 1% gels ir pildīts alumīnija tūbiņās ar augsta blīvuma polietilēna korķīti, kam ir asums, lai varētu atvērt tūbiņu. Sekundārais iepakojums ir kartona kastīte.

Katrā kastītē 1 tūbiņa (tūbiņā ir 50 g gela).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Mepha Lda.,

Lagoas Park, 2740-298 Porto Salvo, Portugāle

 

Ražotājs, atbildīgais par sēriju izlaidi:

Mepha Pharma GmbH, Marie –Curie –Strasse 8, 79539, Lörach, Vācija,

vai

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta:10/2013

Uz augšu