Neurorubine™ Forte Lactab™ N20

September 26, 2012

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Neurorubine Forte Lactab apvalkotās tabletes

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums

svarīgu informāciju.

Šīs zāles vienmēr jālieto tieši tā, kā noteikts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis(kusi) ārsts vai farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
 • Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.
 • Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Neurorubine Forte Lactab un kādam nolūkam tās lieto
 2. Kas jāzina pirms Neurorubine Forte Lactab lietošanas
 3. Kā lietot Neurorubine Forte Lactab
 4. Iespējamās blakusparādības
 5. Kā uzglabāt Neurorubine Forte Lactab
 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
 1. Kas ir Neurorubine Forte Lactab un kādam nolūkam tās lieto

Neurorubine Forte Lactab apvalkotās tabletes satur lielās devās trīs B grupas vitamīnus, kas ir nozīmīgi nervu sistēmas normālai darbībai. Katrs no šiem vitamīniem nepieciešams normālai vielmaiņai nervu šūnās. To nepietiekams daudzums var izpausties perifēro nervu iekaisuma un funkcijas traucējumu veidā, kā arī pavājinātā smadzeņu darbībā. Lieto kā palīglīdzekli akūtu vai hronisku neirītu un polineirītu, neiralģijas un toksisku nervu sistēmas bojājumu (alkoholisma, diabētiskas polineiropātijas, medikamentu intoksikācijas) gadījumā.

2.  Kas jāzina pirms Neurorubine Forte Lactab lietošanas. Nelietojiet Neurorubine Forte Lactab šādos gadījumos:

– ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret vie­nu vai vai­rā­kām tā sastāv­da­ļām, īpa­ši pret vitamīniem B1, B6 vai B12;

– ja Jums ir psoriāze.

Īpaša piesardzība, lietojot Neurorubine Forte Lactab

Terapijas laikā var parādīties ādas alerģiskas reakcijas kā pacienta paaugstinātas jutības izpausme pret vitamīniem B1, B6 vai B12.

Jāizvairās no piridoksīna ilgstošās lietošanas lielās devās (> 500 mg/dienā), kas var izraisīt pārejošu perifēru sensoru neiropātiju, kas tomēr parasti bija pārejoša pēc preparāta atcelšanas.

Neurorubine Forte Lactab lietošana var pastiprināt Acne (pinnes, pūtītes) slimības gaitu.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Neurorubine Forte Lactab apvalkotajās tabletēs esošais vitamīns B6 lielā devā var mazināt levodopas terapeitisko efektu parkinsonisma gadījumā un var samazināt altretamīna (zāles ļaundabīgo audzēju ārstēšanai) efektivitāti. Izoniazīda toksicitāte var palielināties.

Vienlaicīga antacīdo līdzekļu (zāles kuņģa skābuma samazināšanai) lietošana kavē vitamīna B1 uzsūkšanos. Tiosemikarbazons un 5-fluoruracils ir tiamīna antagonisti, kas traucē vitamīna B1 darbību.

Informējiet Jūsu ārstu vai farmaceitu, ja:

– Jums ir arī kādas citas slimības;

– Jūs esat alerģisks;

– Jūs lietojat citus medikamentus (arī bez ārsta ieteikuma).

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecības laikā un bērna zīdīšanas periodā Jūs varat lietot vitamīnus devās, kas nodrošina organisma diennakts patēriņu. Neurorubine Forte Lactab lietošanas laikā organismā nonāk salīdzinoši lielas vitamīnu diennakts devas, tāpēc šo preparātu Jūs varat lietot tikai pēc konsultācijas ar Jūsu ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav pētījumu par Neurorubine Forte Lactab ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Tomēr maz ticams, ka šis preparāts varētu nelabvēlīgi ietekmēt iepriekšminētās spējas.

3. Kā lietot Neurorubine Forte Lactab

Vienmēr lietojiet Neurorubine tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pa 1-2 tabletēm dienā.

Ja esat lietojis Neurorubine Forte Lactab vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā nekavējoties konsultējieties ar ārstu!

Izvadīt pārdozēto vielu (izsaukt vemšanu, skalot kuņģi); veikt pasākumus absorbcijas mazināšanai (ievadīt aktivēto ogli).

Retos gadījumos vitamīna B6 pārmērīgi lielas dienas devas (200 mg vai vairāk, lietojot ilgāk par 5 mēnešiem) izraisīja pārejošu perifēru sensoru neiropātiju, kas tomēr parasti bija pārejoša pēc preparāta atcelšanas.

Ja esat aizmirsis lietot Neurorubine Forte Lactab

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 1. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Neurorubine Forte Lactab var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Neurorubine Forte Lactab sastāvā esošie vitamīni var izsaukt ādas reakcijas (niezi, nātreni), nespēku, nemieru, sliktu dūšu, drudzi, drebuļus, reiboni, sejas apsārtumu, angioneirotisku tūsku (norobežota ādas un zemādas audu tūska), plaušu tūsku (šķidruma uzkrāšanās plaušu audos), cianozi (zila ādas un gļotādu nokrāsa asinsrites traucējumu gadījumos), cirkulatoru kolapsu (pēkšņs asinsrites vājums), asiņošanu gastrointestinālajā traktā un, atsevišķos gadījumos, “kamola” sajūtu kaklā (jutīgiem pacientiem). Vitamīns B6 un lielas vitamīna B12 devas var izraisīt Acne (pinnes, pūtītes) vai arī pastiprināt tās gaitu.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. Kā uzglabāt Neurorubine Forte Lactab

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 o C.

Nelietot Neurorubine Forte Lactab pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „Derīgs līdz/ EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 1. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Neurorubine Forte Lactab satur?

Aktīvās vielas ir tiamīna nitrāts (vitamīns B1, Thiamini nitras),

piridoksīna hidrohlorīds (vitamīns B6, Pyridoxini hydrochloridum),

cianokobalamīns (vitamīns B12, Cyanocobalaminum). 

Katra Neurorubine Forte Lactab satur 200 mg tiamīna nitrāta, 50 mg piridoksīna hidrohlorīda, 1 mg cianokobalamīna.

Citas sastāvdaļas ir hipromeloze, preželatinizēta ciete, mannīts, mikrokristāliska celuloze, pulverizēta celuloze, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, talks, magnija stearāts, titāna dioksīds, makrogols 6000, eritrozīns (E127).

Neurorubine Forte ārējais izskats un iepakojums

Neurorubine Forte Lactab ir apaļas tabletes ar rozā apvalku un iespiedumu „TP” vienā tabletes pusē.

Iepakojumā ir 20 apvalkotās tabletes.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Mepha Lda.,

Lagoas Park,

2740-298 Porto Salvo,

Portugāle

Ražotājs atbildīgais par sēriju izlaidi:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Vācija

Šī lietošanas instrukcija pārskatīta: 08/2014

Sīkāka informācija par šīm zālēm pieejama Zāļu valsts aģentūras mājas lapā www.zva.gov.lv.

Uz augšu