Decatylen™ – pret kakla sāpēm

September 20, 2012
Decatylen™ – pret kakla sāpēm

Decatylen™0.25 mg/0.03 mg sūkājamās tabletes

Labas zāles sāpošam kaklam

DecatylenTM
• Iznīcina baktērijas un sēnītes
• Atvieglo sāpju simptomus
• Drošs (zema blakusefektu iespējamība)
• Var lietot gan bērni, gan pieaugušie
• Nesatur cukuru – var lietot arī diabēta slimnieki
• Darbojas lokāli

Indikācijas:
• Sāpīgas kakla infekcijas – angīna, laringīts, faringīts, tonsilīts
• Mutes gļotādas un smaganu iekaisumu – stomatīts, gingivīts

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai
Aicinām konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Bezrecepšu medikaments.
Pievienotās saites:

• »Zāļu lietošanas instrukcija

Decatylen™ 0.25 mg/0.03 mg sūkājamās tabletes

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM
Decatylen 0,25 mg/ 0,03 mg sūkājamās tabletes
Dequalinii chloridum/ Cinchocaini hydrochloridum

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Decatylen rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.
– Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
– Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
– Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 7 dienām, Jums jāsazinās ar savu ārstu.
– Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Decatylen un kādam nolūkam to lieto?
2. Pirms Decatylen lietošanas
3. Kā lietot Decatylen?
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Decatylen?
6. Sīkāka informācija

1. KAS IR DECATYLEN UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO?

Decatylen sūkājamās tabletes iznīcina baktērijas un sēnītes, kas rada iekaisumu rīklē un infekciozu iekaisumu mutes dobumā. Sūkājamās tabletes satur aktīvo vielu, kas remdina sāpes.
Decatylen sūkājamās tabletes parasti labi panes, tās mutes gļotādu nekairina. Decatylen neizsauc zobu kariesu, to var lietot arī diabēta slimnieki.

Decatylen lieto akūtu mutes dobuma un rīkles infekciju ar izteiktu sāpju sindromu lokālai ārstēšanai, piemēram:
– mandeļu, balsenes, rīkles gļotādas iekaisums (tonsilīts, laringīts, faringīts)
– smaganu iekaisums (gingivīts)
– mutes dobuma gļotādas iekaisums (stomatīts)
– mutes dobuma gļotādas sēnīšu infekcijas (piemēram, piena sēnīte)
– pēc mandeļu operācijas un zobu izraušanas, lai veicinātu sadzīšanu.
Decatylen ir ieteicams pie mutes dobuma smakošanas.

2. PIRMS DECATYLEN LIETOŠANAS

Nelietojiet Decatylen ja Jums ir
– alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvajām vielām dekvalīnija hlorīdu un cinhokaīna hidrohlorīdu un/vai kādu no palīgvielām
– alerģija pret īpašām vielām-ceturtējā amonija sastāvdaļām (piemēram, benzalkonija hlorīds).
Ja jebkas no minētā attiecas uz Jums, nelietojiet Decatylen.
Īpaša piesardzība, lietojot Decatylen, nepieciešama šādos gadījumos
Ja ievēro lietošanas noteikumus, speciāla piesardzība nav nepieciešama.
Pirms Decatylen lietošanas informējiet ārstu vai farmaceitu ja Jums ir kādas citas slimības vai alerģija.
Konsultējieties ar ārstu ja:
– Jums ir augsta ķermeņa temperatūra
– ja vienas nedēļas laikā nav uzlabošanās.

Citu zāļu lietošana
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Zobu pasta: Decatylen efektivitāti samazina anjoni, kas ir zobu pastas sastāvdaļa. Ievērojiet vismaz 30 minūšu starplaiku starp Decatylen sūkājamo tablešu lietošanu un zobu tīrīšanu.
Grūtniecība un zīdīšanas periods
Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Ja Jūs esat stāvoklī, vai zīdāt bērnu, tad Decatylen var lietot tikai tad, ja Jūsu ārsts uzskata, ka tas ir absolūti nepieciešams.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Lai arī nav veikti pētījumi, maz ticams, ka Decatylen ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
Svarīga informācija par kādu no Decatylen sastāvdaļām
Decatylen tabletes ir saldinātas ar sorbītu (E420), kas neizraisa zobu bojāšanos (kariesu).
Sūkājamās tabletes drīkst lietot arī diabēta slimnieki.
Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.KĀ LIETOT DECATYLEN?

Vienmēr lietojiet Decatylen tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Pieaugušiem un bērniem no 12 gadu vecuma:
Ik pa 2 stundām 1 sūkājamo tableti lēnām izšķīdināt mutes dobumā. Pēc iekaisuma mazināšanās sūkāt pa 1 tabletei ik pa 4 stundām.
Bērniem no 4 gadu vecuma:
Ik pa 3 stundām, 1 sūkājamo tableti lēnām izšķīdināt mutes dobumā. Pēc iekaisuma mazināšanās, pa 1sūkājamai tabletei ik pa 4 stundām.
Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 7 dienām, Jums jāsazinās ar savu ārstu.
Ja Jums liekas, ka medikamenta iedarbība ir par vāju vai par stipru, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.
Ja esat lietojis Decatylen vairāk nekā noteikts
Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Decatylen
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Decatylen var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Paaugstinātas jutības reakcijas, tādas kā izsitumi un nieze, novērotas retos gadījumos.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT DECATYLEN?

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.
Nelietot Decatylen pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma aiz „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Decatylen satur
Aktīvās vielas ir dekvalīnija hlorīds un cinhokaīna hidrohlorīds.
Katra sūkājamā tablete satur 0,25 mg dekvalīnija hlorīda (Dequalinii chloridum) un 0,03 mg cinhokaīna hidrohlorīda (Cinchocaini hydrochloridum).
Citas sastāvdaļas ir sorbīts (E420), talks, magnija stearāts, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, piparmētru eļļa un piparmētru smaržviela.
Decatylen ārējais izskats un iepakojums
Baltas, apaļas sūkājamās tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē un iespiedumu „MEPHA” otrā pusē.
Tabletes iepakotas PVH/Aclar-aluminium blisteros.
Iepakojumā 20, 30 vai 40 tabletes.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks
Mepha Lda.,
Lagoas Park, 2740-298 Porto Salvo, Portugāle
Ražotājs atbildīgais par sēriju izlaidi
SIA Mepha Baltic, Rūpniecības iela 7, Rīga, LV-1010, Latvija
vai
Mepha Pharma GmbH, Marie-Curie-Strasse 8, 79539, Lörrach, Vācija
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta: Jūnijs 2011

Sīkāka informācija par šīm zālēm pieejama Zāļu valsts aģentūras mājas lapāwww.zva.gov.lv.