Pareizi paceļot smagu priekšmetu tu nenodarīsi sev pāri.