Olfen plākstera vingrošanas komanda!
Vingro arī slaidie.
Atkārtojiet pēc manis!
Visi kopā
Par roku stāvokli uz darba galda reti kurš aizdomājas..
Speciālisti parādīs - kā!
Lai vienmēr būtu "pa acij"!